Pārbaudes aprīkojums

 

Pārbaudes priekšmeti

Aprīkojums

1

Komponentu analīze

Fluorescences spektrometrs

2

Tiešās nolasīšanas induktīvi savienotās plazmas emisijas spektrometrs

3

Spektrofotometrs

4

Apkures ārstēšana

Termiskās apstrādes krāsns

5

Cietība

Rokvela cietības pārbaudes mašīna

6

Mikrocietības pārbaudes iekārta

7

Vadītspēja

Mikroizturības testa mašīna

8

Digitālā virpuļstrāvas vadītspējas testa iekārta

9

Mehāniskās īpašības

Mikrodatoru vadības elektroniskā universālā materiāla pārbaudes iekārta

10

Nesagraujošā pārbaude

Tiešsaistes viedais digitālais virpuļstrāvas detektors

11

Mise

Analītiskais līdzsvars

12

Metalogrāfiskā analīze

Metalurģiskais mikroskops

Testing Equipment1
Testing Equipment3
Testing Equipment5
Testing Equipment7
Testing Equipment9
Testing Equipment2
Testing Equipment4
Testing Equipment6
Testing Equipment8
Testing Equipment10